Formalności pogrzebowe krok po kroku

czarna urna

Obowiązek dopełnienia formalności pogrzebowych spoczywa na najbliższej rodzinie zmarłego, decydującej się na organizację pochówku.

Prawo w naszym kraju jasno określa szereg procedur oraz czynności urzędowych, jakie należy wykonać po śmierci zmarłego. Pierwszym z nich jest uzyskanie karty zgonu, potwierdzającej śmierć danej osoby. Do wystawienia tego dokumentu uprawniony jest teoretycznie każdy lekarz, jednak w praktyce jest to najczęściej lekarz rodzinny lub lekarz pogotowia. Jeżeli zgon nastąpił w domu należy zgłosić ten fakt (wraz z kartą zgonu) do Urzędu Stanu Cywilnego, który po przyjęciu zgłoszenia wystawi akt zgonu. W przypadku śmierci w szpitalu lub domu opieki za zgłoszenie odpowiedzialna jest placówka, w obrębie której doszło do zgonu. Ze skróconym odpisem aktu zgonu kierują się Państwo do wybranego zakładu pogrzebowego, któremu chcą państwo powierzyć organizację uroczystości pogrzebowych.

Inne formalności związane z pogrzebem

W naszej firmie przygotowujemy potrzebne dokumenty w celu uzyskania zasiłku pogrzebowego, przysługujący każdej osobie opłacającej pogrzeb, niezależnie od stopnia pokrewieństwa ze zmarłym (ZUS, KRUS, MSWiA).